Kurumsal

Firmamız Koçakoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. adı altında 2014-Kasım ayı döneminde kurulmuştur.

Pazarlamaya önem verilmiş ve ayrıca kısa zamanda müşteri memnuniyeti odaklı bir acente olmayı başarmıştır.

Firmamızın çalışan sayısı 1 müdür,2 teknik personel,1 çalışan olmak üzere toplam 4 kişidir.Firmamız ortaklarından Mustafa Bahadır Koçak 1984 konya doğumlu ve Eskişehir üniversitesi Bankacılık ve sigortacılık mezunudur.

Ülkemizin en eski,en büyük ve en güvenilir sigorta şirketleri olan,sigorta denince akıla gelen ilk şirket isimleri yapılan birçok anket-araştırma tarafından kanıtlanan Sigorta Şirketleri ile ,müşterilerimiz ile bu güvenilir SİGORTA ŞİRKETLERİ arasında aracılık yapmaktan onur ve mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla…
Koçakoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

 


Kalite Politikamız
    
 Hizmet verdiğimiz her alanda; müşterilerimizin her zaman MEMNUNİYETİNİ sağlamak, Şirketimiz mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Topluma karşı daima "Sosyal Sorumluluk" bilinci ile hareket etmek. Sektörümüzle ilgili gelişmeleri izleyerek faaliyetlerimizde       sürekli iyileştirme yapmak, Faaliyetlerimiz ile ilgili çalışanlarımızın, tedarikcilerimizin ve müşterilerimizin gelişimini sağlamak, Kuruluşumuzun kalite politikasını oluşturmaktadır.

2014 yılında kurulan KOÇAKOĞLU SİGORTA, Türkiye genelinde faaliyet gösteren, şirketimize on-line bağlantılı olmak üzere, konusunda uzman Toplam 4 personeli ile yangın, nakliyat, mühendislik, tarım gibi tüm sigortacılık branşlarında Türkiye`nin önde gelen sigorta şirketlerinin yetkili acentalığını yapmaktadır.            

KOÇAKOĞLU SİGORTA `nın ana ilkesi, yenilikçi, rekabetçi, azami müşteri memnuniyetini ön planda tutan profesyonel kadrosuyla sigorta sektöründeki başarılarını sürdürmeyi hedefler, bizim işimiz güven olayıdır. Bunu gerçekleştirmek için müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak, verdiğimiz sözü tutarak müşterilerimizin güvenini kazanmak, takım çalışması yapmak, şirket hedeflerini yakalamak, her zaman dürüst çalışmak, sigorta ihtiyaçlarını gerçekçi fiyatlarla tüketiciye sunmaktır.

Müşterilerimiz, 3. faaliyet yılımızda deneyim ve uzmanlığı ile şirketimiz konusunda özellikle tercih edilerek, güvence ihtiyacının karşılanmasında şirketimizi seçmiştir. Yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, hukuksal koruma, tarım ve hayvan, hayat gibi ana sigorta branşlarının yanı sıra konut ve işyeri yangın paket poliçeleri hırsızlık, ferdi kaza, para nakli, cam kınlması, sorumluluk, otel paket sigortası, kar kaybı, kasko, trafik, yeşil kart gibi sigorta Türleriyle yaşamın her alanında yaygın, KOÇAKOĞLU SİGORTA güvencesi yaşanmaktadır.

Sektörün rekabet ortamı içinde sigortalıya en iyi ve en hızlı hizmeti vermeyi amaçlayan şirketimiz, ürünlerinin geliştirilmesi ve yenilerinin hizmete sunulması gibi standart çalışmaların dışında bilgi-işlemde de gereken hassasiyeti göstererek (on-line bağlantı) sigortacılıkta çağdaşlık çizgisini yakalamıştır.  

 


Vizyon

KOÇAKOĞLU SİGORTA,kaliteli ve güvenilir hizmet politikasıyla ülkemize sürekli güven finanse etmeyi vizyonu saymıştır.Güvenin Finansörü

KOÇAKOĞLU SİGORTA ulusal platformda başarılı sigorta şirketlerinin temsilcisi olarak Sigortacılıkta en iyi hizmet veren markalar arasında olmayı hedeflemektedir.

 


Misyon

KOÇAKOĞLU SİGORTA Risklerle dolu hayatımızda sizin için değerli olanı koruyup finanse ederek her an ve her yerde güveniniz için çalışmaktadır.Uzman çalışan kadrosu köklü ve başarılı geçmişi ve hedef kitle güveninin finansörü olarak güvenilir hizmet sunmayı ve bu hizmetin sürekliliğini sağlamayı misyonu olarak prensip edinen bir kurum.

C)   İDEAL AMAÇLARIMIZ:
  
Kültür davranışlarımızın öğrenilmiş kesiti, toplumda elde edilmiş değerlerdir. Bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan alışkanlıklar, kabul edilen davranış, tutum ve değerler o grubun kültürünü oluşturur. Dinamik bir yapıya sahip olan ve daima değişen kültür toplumun sosyal yapısına yön verir. Öğrenme ve karşılıklı toplumsal ilişkiler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Kültür genel olarak bir topluluğun toplumsal alışkanlıklarının tümünü içermekte ve insan gruplarının etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması ortak bir dilin varlığı ile olanaklıdır. Teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanılarak günümüz insanının kültürel evreni, dış gerçeği anlamlandırması ve algılaması en yaygın ortam olan dili kullanan teknik araçların etkisi altında olmaktadır. Tüm yaşamımızı belirleyen kültürel ortam, kendini en güçlü dilde hissettirmektedir. Toplumda düzenin kurulabilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi için, kültürel değerlerin daima sonraki kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bir toplumun geçmişten aldığı ve geleceğe aktardığı değerler bütünü olarak kültür, toplumsal yaşamın bir birikimi ve sosyal miras olarak değerlendirilebilir. Sosyal antropologların kültürle ilgili düşünceleri ise büyük ölçüde Edward Tylor`ın yapmış olduğu kültürün bilgi, inanç, sanat, ahlak ve gelenek olarak öğrenilmiş yapıyı gösterdiği şeklindeki tanıma dayanmaktadır. Bu tanım kültür ile uygarlığın bir ve aynı şey olduğu görüşünü içerir.  

Bir toplumun kültürü tarihi gelişim süreciyle değerlendirilmelidir. Aynı zamanda iletişim ve teknoloji alanındaki yenilikler de kültürün gelişimini hızlandırmaktadır. Günümüzde toplumlar arasındaki kültür farkları iletişim araçları sayesinde gün geçtikçe biraz daha azalmaktadır. Çeşitli toplumsal grupların kültürleri, içerikleri yönünden birbirlerinden ayrılırlar. Büyük toplumların kültürleri arasında farklılıklar bulunduğu gruplar, aynı bir toplum içindeki alt grupların kültürleri arasında da farklılıklar vardır. Zaman içinde artan gereksinimler ve yeni deneyimler bir toplumda var olan kültürü değiştirebilmektedir. Çağımızda ekonomik gelişme, kentleşme ve öğrenim düzeyinin yükselmesi gibi nedenlerle birlikte insanların kültürel tüketimleri çeşitlenip, artmıştır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi; farklı kültürel kimliklerin ortaya çıkmasına ve toplumda mozaik bir kültürün yaşanmasına neden olur. Kültürün kendine özgü nitelikleri her toplumsal yapı için yeniliklerin benimsenme ya da kabul edilme süreçlerini farklılaştırmaktadır. Toplumların kültürleri belirli bir tarihsel süreç içinde, sahip olunan teknolojik düzeyle ilişkili olarak ve diğer kültürlerle karşılıklı etkileşim içerisinde evrimleşerek meydana gelmektedir.  

Kültür kavramı soyut olmakla beraber, kavramın içerdiği değişkenler ve ilişkiler, yaşayan, gözlemlenen, gelişen ve değişen olgulardır. Herhangi bir kültür sisteminde bu değişken kurumlar var olabilmek için doğal bir çevre üzerinde yer almalı ve o çevreyle ekolojik bir denge içinde bulunmalıdır. Bu durumda kültürün gelişmesinde çevrenin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çevre, kültürü bütünüyle belirlemez. İnsanlara birtakım olanaklar sunar, insanlar kendisini yaratan kültürü kısmen aynı şekilde yenileyerek, kısmen de değiştirerek sürdürür. Atalarımızdan bize miras kalan kültür, bizi yaratırken, bizim o mirasa kattıklarımızla birlikte gelecek kuşaklara miras kalır, onları yaratır. Kültür, tüm canlı varlıklar gibi, yaşar-gelişir-değişir ancak ölümsüzdür. Kültür canlı bir varlık olan insanla birlikte yaşar, gelişir ve değişime uğrar. Ancak kültürler arasındaki değişimlerde yeniliklerin kabul edilip benimsenmesi çok kolay olmayabilmektedir. Değişim her toplumda aynı hız ve düzeyde gerçekleşmemektedir. Kimi toplumlar bu değişime daha kolay uyum sağlamakta, kimileri ise direnç göstermektedirler.  


D) KURUMSAL DUYARLILIĞIMIZ:
  
Gerçekleşen bütün kültürel  çalışmaların, tüm sosyal paydaşlarımızın gözünde yüksek değer ifade ettiğini görüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz. Amacımız insanın mutluluk ve refahını gözeten     bir anlayışla, kurumsal kimliğimizle birlikte etkin bir misyon yüklenerek milli kültürel değerlerimizin gelecek nesile kimliğimizi diri tutma adına bir kültürel iz bırakmak. ve daha    sağlam bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Faaliyetlerimizin orta vadede gerek kurumumuz ve  gerekse toplum için çok daha iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu    tespitimiz, aynı zamanda, bir kurumsal vatandaş olarak gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğumuzu da teyit etmekte ve her türlü sosyo kültürel faaliyetimize kılavuzluk etmektedir.  

Yarınlara doğru temel hedefi  Muasır hedefe kilitlenmiş bir toplum ve tüm paydaşlarımız için sürekli ve artan değer yaratan bir şirketler topluluğu olmak, iş dünyasının vazgeçilmez bir oyuncusu olarak kültürel mirasımızın  sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu hedef doğrultusunda bizimle beraber yürüyen KOÇAKOĞLU SİGORTA çalışanlarına, müşterilerimize,  iş ortaklarımız ile bizi yatırım yapmaya değer bulan ülkemiz insanlarına teşekkürlerimizi  sunarız.


A) NİÇİN KÜLTÜR?
            Kültür, bir milletin, kendine has çizgide gelişip yükselmesinde sık sık başvuracağı önemli bir kaynaktır. Millet hayatının âhenk ve istikametiyle, kültür kaynaklarının duruluğu arasında her zaman sıkı bir münasebet mevcut olmuştur.     

Kültür, milletlerin az-çok birbirleriyle teması neticesinde, bir ölçüde medeniyet gibi, bir toplumdan diğer topluma da geçebilir. Ancak, bu geçişte milli ruh imbikleri iyi çalışmaz, gerekli tasfiye ve ayıklama yapılamazsa, neticede kültür ve medeniyet bunalımı kaçınılmaz olur.     

Her milletin hayatında "kültür" çok ehemmiyetli bir yer işgal eder. Bir milletin geçmişiyle iç içe ve ruh köküne sımsıkı bağlı bir "kültür" , o milletin yaşama ve yükselme yollarını açar ve aydınlatır. Aksine, her gün değişik bir anlayış ve düşünceyle sürekli zikzaklar çizmek o milleti çürütür, yerle bir eder.     

Kültür, bir cemiyetin dil, terbiye, gelenek  ve san`at gibi duygularından doğmuş, sonra da     işlene işlene o toplumun hayat tarzı hâline gelmiş, hemen her parçası çok ehemmiyetli bir         kısım esasların bütünüdür. Bu esasları görmezlikten gelmek körlük, toplumu onlardan uzaklaştırmaya kalkışmak ise, onu yolsuz, yöntemsiz hâle getirerek, şaşkına çevirmek demektir.      

Kültür, millet ve toplumun tabiatından doğar ve gelişir. Bir ağacın çiçek ve meyveleri ne ise, bir toplumun kültürü de odur. Kendi kültürünü oluşturamamış veya kaybetmiş milletler, meyve verememiş veya meyveleri dökülmüş ağaçlara benzerler. Bugün olmasa da yarın kesilip, odun olarak kullanılmaları mukadderdir.      

Siyaset bilimciler, milli kültürün özellikle de 21. yüzyılda her dönem olduğundan daha etkili bir faktör olacağını düşünmektedirler. Bu yüzden Türkiye`nin geleceği, tarih boyunca ayakta tutmuş olduğu kültürünü ya da bir başka deyişle Türk-İslam mirasını modernleştirerek sonraki nesillere aktarmasında yatmaktadır.  

ANLAŞMALI FİRMALAR
Konya Koçakoğlu Sigorta
Konya Koçakoğlu Sigorta
Konya Koçakoğlu Sigorta
Konya Koçakoğlu Sigorta